Instalacja rur DN 20 z obejmami i lejkiem odprowadzającym wodę